תקנון הטבה

תקנון הטבות מכבי אסתטיקה כפי שמתעדכנות מעת לעת

תיאור ההטבות:

 1. רשת מכבי אסתטיקה
 • הטבה קבועה רק לחברי מכבי שירותי בריאות בע"מ (להלן: "מכבי") אשר תקנה לזכאים הנחה בשיעור של 20% ממחירם המלא של השירותים המשתתפים בהטבה המפורטים בסעיף ה' לתקנון המבצעים ע"י כלל המטפלים ברשת, למעט דר' אלמן, ובהתאם להוראות תקנון זה. יובהר כי על הטיפולים שתבצע ד"ר אלמן ינתנו 5% הנחה בלבד. בנוסף, תינתן הנחה של 50% מעלות פגישת הייעוץ (אם וכאשר נסגרה עיסקה, עלות פגישת היעוץ תקוזז ממחיר העסקה שנסגרה).

 

 • על אף האמור בסעיף 1.א, עד ליום 30.6.2024 תינתן לחברי מכבי הטבה זמנית במכבי אסתטיקה אשר תקנה לזכאים הנחה בשיעור של 30% (סך הכל, וללא כפל מבצעים) ממחירם המלא של השירותים המשתתפים בהטבה המפורטים בסעיף ה' לתקנון המבצעים ע"י כלל המטפלים ברשת, למעט דר' אלמן, ובהתאם להוראות תקנון זה. יובהר כי על הטיפולים שתבצע ד"ר אלמן ינתנו 5% הנחה בלבד. בנוסף, תינתן הנחה של 50% מעלות פגישת הייעוץ (אם וכאשר נסגרה עיסקה, עלות פגישת היעוץ תקוזז ממחיר העסקה שנסגרה).

 

 • על אף האמור בסעיף 1.א, ובנוסף להטבה הזמנית לחברי מכבי המתואר בסעיף 1.ב. מכבי אסתטיקה מקנה הטבה זמנית לכלל חברי קופות החולים אשר תקנה לזכאים בה 30% הנחה על מוצרי טיפוח לגברים עד ליום 30.6.2024. ההטבה כוללת רק את המוצרים המופיעים בעמוד מוצרים לגברים . מחיר פריט בודד המשתתף בהטבה לפני ההטבה 257 ₪ כולל מע"מ. לאחר ההטבה מחירו 180 ₪ כולל מע"מ. כמו כן, ערכה של שלושה (3) פריטים המשתתפים בהטבה בהתאם לבחירת הזכאי הכוללת: קרם פנים לגבר, קרם זקן וקרם טיפול לשמירה על קעקועים. מחיר הערכה במלואה לפני ההטבה 643 ₪ כולל מע"מ ולאחר ההטבה מחיר הערכה במלואה 450 ₪ כולל מע"מ.

 

 • הטבה על השתלות שיער ברשת מכבי אסתטיקה בלבד – במסגרת הטבה זו, תינתן הטבה ייעודית וקבועה רק לחברי/ות מכבי המקנה 30% הנחה על טיפולי השתלות שיער + טיפול prp במתנה.

 

 • השירותים המשתתפים בהטבה של מכבי אסתטיקה הם: [כלל הטיפולים הניתנים ברשת מכבי אסתטיקה]. בקישור הבא: https://www.maccabiaesthetica.co.il

 

 

 1. רשת השותפים של מכבי אסתטיקה
  • במסגרת הטבה זו, תינתן רק לחברי/ות מכבי, הטבה ייחודית וקבועה בסניפי רשת השותפים המפורטים לעיל**:
   • המרכז הרפואי "הרמוניה" בשערי צדק,

ירושלים: רחוב שְׁמוּאֵל (הנס) בַּייט 12, קומת הכניסה.

 • מרפאות של ד"ר להבית אקרמן,

הרצליה: המנופים 2,

נוה סביון: דקל 3.

 • מרכז "פאם קליניק"

בית הרופאים רחוב ברודצקי 43, רמת אביב, תל אביב.

**מכבי אסתטיקה פועלת להעמדת שותפים נוספים ברשת השותפים הארצית אשר ישתתפו בהטבה זו ועל כן, יש להתעדכן בתקנון זה מעת לעת.

 • הטבת רשת השותפים של מכבי אסתטיקה כוללת:
  • 17% הנחה על כלל הטיפולים האסתטיים מהמחירון של השותף המשתתף בהטבה.
  • 10% על ניתוחים פלסטיים המשתתפים במבצע ומבוצעים רק במרכז הרפואי הרמוניה שערי צדק בירושלים.

 

 1. נותן ההטבות המפורטות לעיל:
  • נותנת ההטבות המפורטות בסעיפים 1-2 לעיל: רשת מכבי אסתטיקה מבית מכבידנט בע"מ, ח.פ. 513516815 (להלן: "החברה"). יובהר שהטבות רשת השותפים של מכבי אסתטיקה ניתנות בשיתוף פעולה של רשת מכבי אסתטיקה עם השותפים המשתתפים המפורטים בהטבה.

 

 1. מגבלות כלל ההטבות המפורטות בתקנון זה:
  • מוגבל למימוש אחד ללקוח זכאי
  • המלאי מוגבל. עד גמר המלאי;
  • אין כפל הטבות/מבצעים;
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין;
  • החברה רשאית בכל עת להפסיק את ההטבה או לשנות את תנאיה. במקרה של שינוי תנאים כאמור, יחול השינוי ממועד השינוי והלאה;
  • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש המוצרים לבין החברה;
  • התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של החברה (להלן: "האתר") ובמשרדי החברה בכתובת יחזקאל קויפמן 6, תל אביב.
 2. שונות
  • תקנון זה יהא ניתן לשינוי בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכפוף להוראות הדין.
  • הרוכש מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס להטבה ו/או לאמור בתקנון זה.
  • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו הדין החל בישראל. בתי המשפט המוסמכים לדון בתקנון זה יהיו בתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל אביב יפו.
  • כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר.